Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

 

W ramach prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) oferujemy:

 

 • księgowanie dokumentów kosztowych, zakupowych i sprzedaży,

 

 • sporządzanie miesięcznych zestawień podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji VAT zakupu oraz ewidencji VAT sprzedaży,

 

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego oraz deklaracji VAT,

 

 • sporządzanie deklaracji ZUS,

 

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,

 

 • pomoc  w urzędach,

 

 • aktualizacje danych,

 

 • wyprowadzanie zaległości,

 

 •  rozwiązywanie bieżących problemów podatkowo – księgowych.

 

KPiR to forma opodatkowania, którą mogą wybrać:

 

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,

 

 • spółki cywilne osób fizycznych,

 

 • spółki jawne i spółki partnerskie.

 

KPiR to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów (przychody minus koszty ich uzyskania), dlatego w księdze ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze.

 

KPiR jest opłacalna przy przedsięwzięciach, gdzie obroty są duże, koszty wysokie, a zysk mały.

 

Zalety:

 

 • możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów,

 

 • przy wysokich kosztach – możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi.

 

Wady:

 

 • prowadzenie księgowości wymaga orientacji w przepisach,

 

 • konieczność systematycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych, sporządzania rejestrów itp.