JPK

JPK – jednolity plik kontrolny został wprowadzony ustawą o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. To plik, który w postaci strukturalnej i elektronicznej muszą przekazywać wszyscy podatnicy od 1 stycznia 2018, nawet jednoosobowe firmy. Oczywiście co miesiąc należy przekazywać wyłącznie jedną strukturę JPK-VAT, jednakże należy pamiętać, iż na wezwanie organów podatkowych należy być gotowy na przekazywanie pozostałych 6 struktur JPK, szczególnie firma musi być gotowa na przekazanie w ciągu 3 dni do US plików typu magazyn, wyciąg bankowy czy faktury.

 

W skład JPK wchodzą następujące pliki:
  • JPK_KR – księgi rachunkowe
  • JPK_WB – wyciągi bankowe
  • JPK_MAG – magazyn
  • JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
  • JPK_FA – faktury
  • JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów

 

Definicja małych, średnich i dużych przedsiębiorców została zawarta w art. od 104 do 106 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013, poz. 672 ze zm.). Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, dzięki czemu JPK ma znacząco usprawnić działanie organów podatkowych i podatnikom podczas kontroli.

 

Przygotowanie JPK wymaga wyposażenia systemów księgowych podatników w funkcje umożliwiające wytworzenie takiego pliku. Oczywiście same aplikacje nie wystarczą aby wyłącznie wygenerować i przesłać, ponieważ potrzebna jest wiedza księgowa aby móc skontrolować dane w JPK, a także w razie pytań móc odpowiedzieć z czego się biorą. W niektórych przypadkach konieczna jest również modyfikacja zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych.
Biuro Rachunkowe FALCON Kasprzyk, w ramach usługi księgowej, sporządza i wysyła do US obowiązkowy gotowy JPK_VAT.