UPRAWNIENIA

FALCON_-_LUD_do_uprawnie__

Biuro Rachunkowe FALCON posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów Nr 42033/2010 uprawniający, zgodnie z dokumentami prawnymi, do usługowego prowadzenia księgowości.

Oprócz wiedzy i kilkunastoletniego doświadczenia Biuro dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej OC, wymaganym przepisami prawnymi, własnym certyfikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz najnowszym oprogramowaniem, rekomendowanym m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Ponadto celem ciągłego doskonalenia zawodowego personel Biura uczestniczył w różnego rodzaju kursach i szkoleniach specjalistycznych, związanych z rachunkowością, księgowością, sprawami kadrowo-płacowymi oraz BHP, uzyskując odpowiednie dyplomy i certyfikacje zawodowe. Ponadto jesteśmy również członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości, a za razem Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC.

Polityka prywatności