Kadry i płace

W ramach prowadzenia spraw kadrowych i płacowych (Kadry i Płace) oferujemy:
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • zgłaszanie osób do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS,
 • zakładanie i wyprowadzenie akt osobowych (TO),
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie karty wynagrodzeń, podatkowej, zasiłkowej oraz urlopowej,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowej ZUA i rozliczeniowych (DRA, RCA, RSA, RZA),
 • sporządzanie do ZUS innych deklaracji (ZUS IWA, ZSWA),
 • sporządzanie informacji dla osoby ubezpieczonej IMIR (RMUA),
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników oraz ogólnej ewidencji czasu pracy, dokumentację zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • obsługę zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło itd.),
 • obsługa zwolnień lekarskich, w tym sporządzanie potrzebnych dokumentów dla celów zasiłków chorobowych ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b ,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-4R, 8AR, IFT-1R i innych,
 • sporządzanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, kwitków, świadectw pracy,
 • pomoc przy sporządzaniu sprawozdań do GUS,
 • pomoc w sprawach i powiadomieniach z ZUS i US,
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowo-płacowych.
Usługi kadrowo-płacowe, prowadzone przez Biuro Rachunkowe FALCON KASPRZYK, pozwalają na redukcję kosztów własnych w firmie Klienta oraz oszczędność czasu.