Kadry i płace

W ramach prowadzenia spraw kadrowych i płacowych (Kadry i Płace) oferujemy:

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników,

 • zgłaszanie osób do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS,

 • zakładanie i wyprowadzenie akt osobowych (TO),

 • sporządzanie list płac,

 • prowadzenie karty wynagrodzeń, podatkowej, zasiłkowej oraz urlopowej,

 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowej ZUA i rozliczeniowych (DRA, RCA, RSA, RZA),

 • sporządzanie do ZUS innych deklaracji (ZUS IWA, ZSWA),

 • sporządzanie informacji dla osoby ubezpieczonej IMIR (RMUA),

 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników oraz ogólnej ewidencji czasu pracy, dokumentację zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),

 • obsługę zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło itd.),

 • obsługa zwolnień lekarskich, w tym sporządzanie potrzebnych dokumentów dla celów zasiłków chorobowych ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b ,

 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),

 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-4R, 8AR, IFT-1R i innych,

 • sporządzanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, kwitków, świadectw pracy,

 • pomoc przy sporządzaniu sprawozdań do GUS,

 • pomoc w sprawach i powiadomieniach z ZUS i US,

 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowo-płacowych.

Usługi kadrowo-płacowe, prowadzone przez Biuro Rachunkowe FALCON KASPRZYK, pozwalają na redukcję kosztów własnych w firmie Klienta oraz oszczędność czasu.