e-BIURO

FALCON_-_e-Biuro

Oprócz prowadzenia tradycyjnego sposobu księgowości przez Biuro Rachunkowe FALCON oferujemy Państwu dodatkową usługę nazwaną e-Biuro. W ramach całej platformy elektronicznych usług, usługę e-Biuro podzielono na 3 segmenty realizacji:

  • 1 Segment – e-PIT,

  • 2 Segment – e-OPTIMA,

  • 3 Segment – e-PLATFORMY.

FALCON-szkic_do_e-Biura_2

 

Coraz częściej korespondencja handlowa wysyłana jest drogą elektroniczną. Preferowanym sposobem przekazu jest poczta e-mail. Można również przekazywać przesyłki w ramach Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD/EWD), co jest szeroko stosowane przez różnego rodzaju platformy elektroniczne, takie jak ZUS, US i inne. Innym również atrakcyjnym sposobem jest przekaz w tzw. „pracy rozproszonej„. Klient eksportuje dokumenty handlowe ze swojego programu księgowego w formacie xlm i przesyła je mailem do Biura. Dokumenty są importowane przez Biuro i sprawdzane pod kątem poprawności. Wymiana taka znacznie oszczędzi czas ze strony Klienta. Ponadto Biuro po sprawdzeniu zaimportowanych dokumentów zwróci uwagę na błędy popełniane podczas ich wprowadzania.

Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, faktura elektroniczna musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona oraz otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym – najlepiej w formacie PDF.

Biuro Rachunkowe FALCON sukcesywnie dąży do tego, aby wszystkie dokumenty w formacie PDF były podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, czyli elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki niemu zmiany dokonywane w dokumencie po podpisaniu go przez Biuro są niemożliwe. Ponadto odbiorca dokumentu – Klient ma pewność co do tożsamości podpisanego dokumentu oraz zachowania jego bezpiecznych cech, a tym samym spełnienia warunków ustawowych, dotyczących autentyczności, integralności i czytelności.

W tym celu (aby być pewnym, że dokument jest podpisany cyfrowo) trzeba otrzymać od Biura jego certyfikat (mailem lub pobrać ze strony – pliki do pobrania), skopiować i zaimportować go do własnego komputera oraz do programu umożliwiającego odczyt dokumentów w formacie PDF np.: Adobe Reader (w najnowszej wersji). Następnie po otrzymaniu podpisanego dokumentu w formacie PDF można sprawdzać jego autentyczność i integralność. Aby móc samemu podpisywać dokumenty elektronicznie trzeba dokonać zakupu podpisu elektronicznego, wtedy działalność w tym zakresie będzie obustronna.

Polityka prywatności