Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Właściciel strony szanuje prywatność swoich użytkowników. Przeczytaj dokładnie poniższe informacje, aby lepiej zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej i jego zakładek przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w naszej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Poprzez niniejszą stronę nie są zbierane żadne dane osobowe. Niniejsza strona internetowa nie zawiera żadnych formularzy do wypełnienia przez użytkownika końcowego oraz nie pobiera żadnych danych w sposób zautomatyzowany i nie zbiera żadnych danych za pomocą plików cookies, a tym samym nie są zbierane oraz przetwarzane żadne dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika strony. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Biuro Rachunkowe FALCON Marlena Kasprzyk (dalej Biuro) informuje, że:

Administrator danych/Podmiot Przetwarzający:

Podmiotem Przetwarzającym/Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe FALCON z siedzibą we Wrześni, 62-300, przy ul. Grunwaldzkiej 83, w oparciu o umowę o usługowe prowadzenie księgowości, spraw kadrowo-płącowych, umowę o powierzeniu danych, zlecenie wykonania deklaracji podatkowej i innych czynności zleconych.

Inspektor Ochrony Danych/Punkt Kontaktowy:

W Biurze wyznaczony jest punkt kontaktowy celem realizacji spraw związanych z danymi osobowymi. Adres: ul. Grunwaldzka 83, 62-300 Września, adres e-mail: biuro-falcon@home.pl

Kategorie danych osobowych:

Wszelkie dane są przekazywane są na podstawie umowy o usługowym prowadzeniu księgowości, zlecenia wykonania deklaracji podatkowej lub innego zlecenia lub w oparciu o umowę o powierzenie danych z podziałem na kategorie takie jak m.in. nazwa i adres firmy zawierające imię, nazwisko, adresy siedziby, adresy zamieszkania, a także wszelkie inne dane potrzebne do realizacji umowy o prowadzenie księgowości oraz spraw kadrowo-płacowych, na bieżąco przekazywanych, takich jak m.in: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe i inne przekazane celem wykonania zleconych usług.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Dane osobowe są przetwarzane przez Biuro w następujących celach:

1) realizacji umowy usługowego prowadzenia księgowości i spraw kadrowo-płacowych, na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej oraz umowy o powierzeniu danych oraz realizacji uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa, a także zlecenia wykonania deklaracji podatkowej lub innego celem wykonywania obowiązków wobec US, ZUS oraz innych instytucji w imieniu firmy, a także w celu przechowywania danych w ramach hostingu, kopii bezpieczeństwa, czy konta pocztowego.

2) ciążących obowiązków ustawowych i prawnych wobec instytucji i organów państwowych.

3) realizacji ewentualnych roszczeń w związku z prowadzoną działalnością.

Udostępnienie danych osobowych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Biuro:

Podmiotom i organom, którym Biuro może być zobowiązane prawnie lub upoważnione przez administratora udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, sądom, itd., w celu przechowywania danych w ramach kopii bezpieczeństwa, hostingu oraz innym wskazanym podmiotom przez Panią/Pana celem realizacji zleconych czynności.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Pani/Pana dane nie są przekazane do państwa trzeciego bez Pani/Pana zgody.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) realizacji ww. celów przetwarzania, w tym obowiązywania umowy zawartej z Biurem o usługowe prowadzenie księgowości, spraw kadrowo-płacowych i udzielonego pełnomocnictwa, a po jej zakończeniu, w związku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do obowiązku ich przechowywania, z uwzględnieniem ograniczenia przechowywania do minimum.

2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Biuro, w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Biura, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem ograniczenia do minimum okresów przedawnienia roszczeń określonych przepisach prawa.

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Biuro Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Biuro będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Źródło pochodzenia danych:

Dane są przekazywane od Pani/Pana jako Administratora, w związku z podpisaną umową o usługowe prowadzenie księgowości, spraw kadrowo-płacowych, umowę o powierzenie przetwarzania danych oraz udzielone pełnomocnictwo lub w oparciu o inne zlecenie.

Wymóg podania danych:

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednoznaczne i świadome w celu realizacji umowy o usługowe prowadzenie księgowości oraz spraw kadrowo płacowych czy udzielonego pełnomocnictwa oraz innych zleconych przez Państwo usług.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemie księgowym licencjonowanym, w sposób ręcznie wprowadzanych danych lub w części zautomatyzowany (praca rozproszona lub przez system elektronicznej wymiany dokumentów) w postaci faktur przekazanych papierowo i elektronicznie, a także w okresie roku obrotowego do momentu wydania dokumentacji w sposób niezautomatyzowany (segregatory) i nie są profilowane (ocena czynników osobowych), do żadnych celów.

Pliki cookies

Pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka to pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego, podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego, stosowane w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może je usunąć, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania tego rodzaju plików lub sygnalizowania ich przesłania. W serwisie internetowym mogą wystąpić następujące pliki cookies: pliki sesyjne – przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz stałe, które przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku cookies – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. Cookies stosowane przez partnerów (linki) operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Narzędzia i treść z innych podmiotów (linki) Niniejszy serwis internetowy może zawierać linki, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm i instytucji, gdzie podczas korzystania z nich może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez ten zewnętrzny podmiot. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i dane zawarte na serwisach innych podmiotów, do których dostęp posiada użytkownik końcowy poprzez zamieszczone linki. Jednakże w tym przypadku informacji na temat plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu, czy firmy.

Prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony internetowej, serwisu internetowego (teksty, grafika, filmy itp.) oraz wszystkie jej fragmenty, a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Zgodnie z przepisami, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy niniejszej strony, bez zgody właściciela serwisu nie ma prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych treści i układu serwisu internetowego i jego całej zawartości. Właściciel zastrzega prawo do umieszczania jakichkolwiek danych osobowych czy adresowych na innych serwisach bez pisemnej zgody. Właściciel udziela ograniczonego, odwoływalnego i niewyłącznego prawa do tworzenia linku do niniejszej strony internetowej, o ile nie przedstawia on danych w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa zastrzeżone. Właściciel zastrzega prawo do zmiany niniejszych postanowień polityki prywatności. Wykorzystanie wszelkich informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz jego zakładkach i serwisu internetowego w sposób, który naruszałby ww. warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy jest zabronione.