Ryczałt ewidencjonowany (R)

W ramach Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oferujemy:

 • bieżące księgowanie dowodów sprzedaży,

 • sporządzanie miesięcznych zestawień ewidencji VAT zakupu oraz ewidencji VAT sprzedaży,

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz niezbędnych dowodów płatności,

 • sporządzanie deklaracji ZUS,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,

 • pomoc  w US i ZUS,

 • aktualizacje danych,

 • rozwiązywanie bieżących problemów podatkowo – księgowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, z której mogą korzystać:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,

 • spółki cywilne osób fizycznych,

 • spółki jawne i spółki partnerskie, której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód.

Każdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w ramach ryczałtu ewidencjowanego. Jeżeli jednak przed rozpoczęciem działalności nie złoży oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli na zasadach ogólnych.

W kolejnych latach podatkowych zmiana zasad opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia roku obrotowego. W przypadku braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Oczywiście jeżeli podatnik nie zmieścił się w limicie obrotów, nie będzie miał prawa do kontynuacji zryczałtowanej formy opodatkowania.

Opodatkowanie ryczałtowe polega na tym, że podatek dochodowy płaci się od osiągniętego przychodu. Nie ustala się rzeczywistych dochodów, ani kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Rekompensatą nie uwzględniania kosztów przy ryczałcie są stosunkowo niskie stawki podatków ryczałtowych – od 2% do 20%, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (np. z pracy na etacie). Nie wpływają więc one na progresję podatkową.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
jest dobrym rozwiązaniem szczególnie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, u których udział kosztów jest znikomy.