Rejestracja firm

ZGŁOSZENIE FIRMY W CEiDG – JEST BEZPŁATNE

Biuro Rachunkowe FALCON oferuje  pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej Klientom, którzy zdecydują się podpisać z nami umowę, pomożemy wypisać wniosek CEiDG1 oraz wyślemy go elektronicznie do CEiDG, a Przedsiębiorca wyłącznie uda się do gminy i potwierdzi wniosek, a szczególnie:

 • wybór formy prawnej,

 • wybór formy ewidencji księgowych, ryczałt czy książka przychodów i rozchodów lub inne,

 • wypełnienie deklaracji niezbędnych do rozpoczęcia działalności:

  – wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG),

  – formularz wyboru formy opodatkowania,

  – zgłoszenie rejestracyjne VAT-R (dla firm, które chcą zarejestrować się jako płatnik VAT),

oraz

wszelkiego rodzaju pomoc w tym zakresie.

  • .