Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

W ramach prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) oferujemy:

 • księgowanie dokumentów kosztowych, zakupowych i sprzedaży,

 • sporządzanie miesięcznych zestawień podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji VAT zakupu oraz ewidencji VAT sprzedaży,

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego oraz deklaracji VAT,

 • sporządzanie deklaracji ZUS,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,

 • pomoc  w urzędach,

 • aktualizacje danych,

 • wyprowadzanie zaległości,

 •  rozwiązywanie bieżących problemów podatkowo – księgowych.

KPiR to forma opodatkowania, którą mogą wybrać:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,

 • spółki cywilne osób fizycznych,

 • spółki jawne i spółki partnerskie.

KPiR to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów (przychody minus koszty ich uzyskania), dlatego w księdze ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze.

KPiR jest opłacalna przy przedsięwzięciach, gdzie obroty są duże, koszty wysokie, a zysk mały.

Zalety:

 • możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów,

 • przy wysokich kosztach – możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi.

Wady:

 • prowadzenie księgowości wymaga orientacji w przepisach,

 • konieczność systematycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych, sporządzania rejestrów itp.