JPK

JPK – jednolity plik kontrolny został wprowadzony ustawą o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. To plik, który w postaci strukturalnej i elektronicznej muszą przekazywać wszyscy podatnicy od 1 stycznia 2018, nawet jednoosobowe firmy. Oczywiście co miesiąc należy przekazywać  strukturę JPK-VAT(JPK-V7) oraz całą ewidencję, jednakże należy pamiętać, iż na wezwanie organów podatkowych należy być gotowy na przekazywanie pozostałych struktur JPK, szczególnie firma musi być gotowa na przekazanie w ciągu 3 dni do US plików typu magazyn, wyciąg bankowy czy faktury.

W skład JPK wchodzą następujące pliki:

  • JPK_KR – księgi rachunkowe

  • JPK_WB – wyciągi bankowe

  • JPK_MAG – magazyn

  • JPK_V7 – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

  • JPK_FA – faktury

  • JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

  • JPK_EWP – ewidencja przychodów

Definicja małych, średnich i dużych przedsiębiorców została zawarta  Ustawie o przedsiębiorcach. Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, dzięki czemu JPK ma znacząco usprawnić działanie organów podatkowych i podatnikom podczas kontroli.

Przygotowanie JPK wymaga wyposażenia systemów księgowych podatników w funkcje umożliwiające wytworzenie takiego pliku. Oczywiście same aplikacje nie wystarczą aby wyłącznie wygenerować i przesłać, ponieważ potrzebna jest wiedza księgowa aby móc skontrolować dane w JPK, a także w razie pytań móc odpowiedzieć z czego dane się biorą. W niektórych przypadkach konieczna jest również modyfikacja zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych.

Biuro Rachunkowe FALCON Kasprzyk sporządza i wysyła do US obowiązkowe miesięczne JPK.