Deklaracje roczne

Biuro Rachunkowe FALCON KASPRZYK oferuje również sporządzanie rozliczeń rocznych z dochodów krajowych i zagranicznych, z których należy rozliczyć się w RP.

Deklaracje podatkowe Biuro wykonuje zarówno w ramach stałej współpracy z firmami, jak i jednorazowej – dla osób fizycznych.

UWAGA !!!

Ponadto, w przypadku ograniczonego czasu ze strony Klienta, Biuro wypełni deklaracje roczne także bez konieczności fizycznego dostarczenia dokumentów, w tym przypadku:

  • Klient wysyła e-mailem potrzebne dokumenty do Biura, takie jak np. otrzymany od pracodawcy PIT 11 oraz inne informacje o osiągniętych dochodach za poprzedni rok, a także podaje informacje uprawniające do różnego typu ulg, np. kwota wydatków na internet, informacja o liczbie małoletnich dzieci itp.,

  • Biuro sprawdza dokumenty pod względem poprawności i kompletności, a w razie jakichkolwiek niejasności lub braków kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub meilowo,

  • w przypadku poprawności i kompletności dokumentów Biuro sporządza zamówioną deklarację i przesyła informację o wycenie usługi i nr konta, na który należy przesłać należność,

  • po dokonaniu przelewu przez Klienta, Biuro wysyła sporządzoną deklarację do Klienta w formacie PDF lub innym na życzenie,

  • po otrzymaniu deklaracji, Klient drukuje i dostarcza do swojego urzędu skarbowego,

  • Biuro w każdym momencie realizacji usługi elektronicznej udziela wszelkiej informacji potrzebnej Klientowi.