Biznesplan

W przypadku starania się Przedsiębiorcy o dofinansowanie unijne z Urzędu Pracy na  rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz podpisanie umowy o prowadzenie księgowości po jej otwarciu, Biuro rachunkowe FALCON oferuje  możliwość sporządzenia Biznes planu, w oparciu o przedstawione dane szczegółowe, z uwzględnieniem prognozowanych przychodów, kosztów oraz przepływu pieniężnego.

Pomożemy przygotować wniosek o dofinansowanie z UP.