e-PIT

FALCON_-_szkic_do_e-Biura

W przypadku ograniczonego czasu ze strony Klienta, Biuro wypełni deklaracje roczne także bez konieczności fizycznego dostarczenia dokumentów.

 w tym przypadku:

  • Klient wysyła e-mailem potrzebne dokumenty do Biura, takie jak np. otrzymany od pracodawcy PIT 11 oraz inne informacje o osiągniętych dochodach za poprzedni rok, a także podaje informacje uprawniające do różnego typu ulg, np. kwota wydatków na internet, informacja o liczbie małoletnich dzieci itp.,

  • Biuro sprawdza dokumenty pod względem poprawności i kompletności, a w razie jakichkolwiek niejasności lub braków kontaktuje się z Klientem,

  • w przypadku poprawności i kompletności dokumentów Biuro sporządza zamówioną deklarację oraz przesyła informację do Klienta wraz z fakturą proforma odnośnie ceny za usługę i numeru konta, na który należy wpłacić określoną kwotę,

  • Klient odbiera wiadomość i po akceptacji wpłaca na podany nr konta kwotę za usługę wyszczególnioną na fakturze proforma,

  • po otrzymaniu należnej kwoty od Klienta za usługę, Biuro wysyła fakturę oraz sporządzoną deklarację w formacie PDF lub innym na życzenie Klienta,

  • po otrzymaniu deklaracji, Klient drukuje ją, podpisuje i dostarcza do swojego Urzędu Skarbowego,

  • Biuro w każdym momencie realizacji takiej usługi, począwszy od wykonania deklaracji aż do przyjęcia jej przez US Biuro udzieli wszelkiej pomocy i informacji potrzebnej Klientowi.